Hướng dẫn thay đổi permalink giữ nguyên thứ hạng web wordpress

Nếu bạn đang sử dụng nghiên cứu website wordpress hay có kinh nghiệm sử dụng wordpress thì hiển nhiên sẽ biết tính năng thay đổi permalink trong wordpress.Việc thay đổi permalink trong wordpress sẽ giúp đường bài viết trở nên thân thiện hơn với các công cụ tìm kiếm, thay vì như một số website…